ПОСТАНОВА № 440 ВІД 07.04.2023 РОКУ

VTVK

5/9/20231 min read

Інформуємо про те, що постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2022 року № 412 втратила чинність.

Натомість набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 07.04.2023 року № 440 "Деякі питання повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки в умовах воєнного та надзвичайного стану"

В ній йдеться про те, на яких територіях та скільки часу чинні засоби вимірювальної техніки, строк дії яких закінчився у період воєнного та надзвичайного стану. Та про терміни подання на повірку лічильників.

https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pytannia-povirky-zakonodavcho-rehulovanykh-a440

Постанова № 440
Постанова № 440